Elsőnek adtunk be 4 pályázatot! 2 pesti és 2 budai Társasházzal indultunk a közel 1 Mrd forintos állami pályázaton.

Büszkék vagyunk arra, és örömmel tölt el, hogy 4 általunk kezelt Társasház közössége is úgy döntött, indul a közel 1 Mrd forint támogatást szétosztó állami pályázaton.

A pályázati határidő rövid volt, de jó szervezettséggel, megfelelő szakmai segítséggel, támogatással tarthatónak bizonyult.

A kiírástól kezdve feszített munka folyt irodánkban. Szabadságok helyett a pályázati kiírásnak megfelelő társasházak műszaki és jogi felkészítése kezdődött meg rohamtempóban. A pályázat július közepén jelent meg és alig 30 nap állt rendelkezésre a beadás első napjáig augusztus 15-éig.

„A 30 nap alatt – melyben benne vannak a hétvégék is – 11 Társasháznak kellett előkészítenünk a teljes pályázati anyagát, és megtartani a közgyűléseket.”

Tudtuk, hogy nem minden tulajdonosközösség érzi majd magát alkalmasnak a pályázaton való induláshoz, de feladatunk volt a pályázati feltételeknek megfelelő Társasházak közgyűlései elé terjeszteni a pályázat lehetőségét.

Gyakorlatilag két hét alatt kellett beszerezni a szükséges hatósági engedélyeket, szakvéleményeket, tanúsítványokat amelyek mind a pályázat mellékleteként kerültek csatolásra.

„Volt, olyan nap amikor 5 közgyűlést tartottunk, hogy a közgyűlési határozatok és jegyzőkönyvek is időben elkészüljenek.”

Voltak olyan közgyűlések is ahol alig maradt el a kellő szavazatszám a pályázaton való induláshoz. Volt, hogy pl. az összes jelenlévő Tulajdonos igennel szavazott, csak az önkormányzati tulajdon képviselője szavazott nemmel, de mivel több mint 20% szavazattal bírt, így végül nem került elfogadásra a pályázaton való indulás. Ellenpélda is volt a VIII. kerületben, ahol az Önkormányzat példamutató módon együtt szavazott a Tulajdonosokkal és így a közösség egyhangúlag fogadta el a pályázaton való indulást!

Több Társasház pedig hiába felelt meg a pályázati kiírásnak, de az most nem volt aktuális, mert olyan rossz anyagi állapotban kerültek kezelésünkbe a közelmúltban, hogy éppen a több milliós hátralékállomány ledolgozása, a csőd elkerülése és a gazdasági egyensúly megteremtése a rövid távú közös célunk.

Akadt olyan közösség is amelynek tetszett ugyan a pályázat, de előbb „másokon szeretnék tesztelni, hogy tényleg működik-e a dolog”, és bízva abban, hogy még lesz kiírás, később indulnak.

Ahol megértették, hogy a pályázaton való indulás nem jelent semmilyen kötelezettséget, és amúgy is a Társasház életében már régen szükségessé vált műszaki felújításhoz most vissza nem térítendő forrást ad a Magyar Állam, ott örömmel és bizakodva szavazták meg a pályázaton való indulást.

A pályázat megnyíltakor augusztus 15-én reggel 8 órakor érkeztetve, postára adtuk az elkészített 80 oldalas pályázatokat.

Tiszteletben tartva minden tulajdonosi döntést, a továbbiakban is feladatunknak tekintjük, hogy a nehéz helyzetben lévő Társasházaknak támogatást, pályázati forrást nyerjünk el, folyamatosan felkészítve őket egy újonnan kiírásra kerül pályázaton való indulásra.

„Köszönjük azoknak a Számvizsgáló Bizottsági tagoknak, Tulajdonosoknak a segítségét, akik információval, helyismerettel, dokumentumokkal, a többi Tulajdonos tájékoztatásával segítették munkánkat!”