Fővárosi Törvényszék – várakozási díj és pótdíj megfizetése

letöltésA Fővárosi Törvényszék, mint másodfokú bíróság 2013. december 4-én ítéletet hirdetett a Terézváros Önkormányzata által egy Kft. ellen várakozási díj és pótdíj megfizetése miatt indított perben.

Az alperes Kft. egyik munkatársa a Kft. tulajdonában álló gépjárművel 2011 júniusában a felperes Önkormányzat üzemeltetési területéhez tartozó parkolóhelyen várakozott. Az alperes ezen időpontban egy nem a felperes Önkormányzat üzemeltetési területén kihelyezett parkolóautomatából váltott parkolójegyet.A fizetési meghagyással indult, majd az alperes ellentmondása folytán perré alakult eljárásban a felperes Önkormányzat kérte a bíróságot, hogy kötelezze az alperest várakozási díj és pótdíj, valamint egyéb eljárási költségek megfizetésére.

Az alperes arra hivatkozva kérte az Önkormányzat keresetének elutasítását, hogy a várakozási díjat megfizette, a várakozás időpontjában érvényes parkolójeggyel rendelkezett, és azt a parkolóhelyhez kb. 15 méterre lévő parkolóautomatából váltotta. Álláspontja szerint az Önkormányzat nem bizonyította, hogy a parkolási övezetben belátható távolságon belül van parkolóóra és azt sem, hogy jól látható, egyértelmű tájékoztató táblával jelezné, hogy az adott útszakaszra hol található érvényes jegyet kiadó automata.

 

„A Pesti Központi Kerületi Bíróság azonban az Önkormányzat keresetének helyt adva az elsőfokú ítéletében kötelezte az alperes Kft-t, hogy fizessen meg az Önkormányzatnak 16.400 forintot.

 

Az elsőfokú ítélet indoklása szerint az alperes a parkolójegy váltáskor nem járt el kellő gondossággal és észlelnie kellett volna, hogy más parkolást üzemeltető automatájánál váltott parkolási jegyet, azaz nem nem abban a díjövezetben elhelyezett automatánál, ahol várakozott.

 

„A Kft. az elsőfokú döntés ellen fellebbezést jelentett be, melyet a Fővárosi Törvényszék alaposnak talált, ezért a december 4-én kihirdetett ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta és az Önkormányzat keresetét elutasította.

 

Az alperes fellebbezésében előadta, hogy az elsőfokú bíróság nem vizsgálta és nem is vette figyelembe azt a körülményt, hogy a perbeli várakozási helyen a parkolási rendszert korábban szétválasztották, azonban a megváltozott körülmények miatt újabb parkolóórákat nem telepítettek.

A parkolóautomatáról, amelynél az alperes jegyet váltott, még kellő gondossággal sem lehet megállapítani semmiféle, hozzá tartozó parkolási területre vonatkozó információt. Álláspontja szerint a felperes nemhogy a parkoló övezet határára, de még a parkolásra igénybe vett utcán sem helyezett el egyetlen, az övezetére vonatkozó órát sem. Az Önkormányzatnak díjfizető automatákat kellett volna telepítenie annak érdekében, hogy a parkolási övezetek átszabása után a gépjármű tulajdonosok várakozáskor a megfelelő helyről vehessék meg jegyeiket.

A másodfokú bíróság ítéletében megállapította, hogy az alperes azzal, hogy az általa elfoglalt parkolóhelyhez legközelebb eső automatából váltott jegyet, okkal feltételezhette, hogy a díjfizetési kötelezettségének megfelelő módon tesz eleget, hiszen a felperes üzemeltetési területén kihelyezett várakozási övezetet jelző tábla nem tartalmazott olyan információt, amely a felperesi parkolóautomaták elhelyezésére vonatkozott.

A hasonló félreértésre okot adó parkolási szituáció megelőzése érdekében a felperes nem tett egyértelmű intézkedéseket. Miután pedig a feltárt bizonyítékokból az a következtetés vonható le, hogy az Önkormányzat az alperes teljesítéséhez szükséges feltételeket nem teremtette meg, így az alperes a várakozási díj, valamint a pótdíj kifizetésére nem kötelezhető.

Forrás: A Fővárosi Törvényszék Sajtóosztálya, birosag.hu