„Legvirágosabb társasház” Verseny Versenyfelhívás

Az önkormányzat versenyt hirdet a józsefvárosi társasházak között, „Legvirágosabb társasház” címmel. A cél a házak közvetlen környezetének közösségi megújítása, és a helyi lakóközösségek önszerveződésének elősegítése.

A virágokat térítésmentesen biztosítja az önkormányzat a résztvevőknek: lakásonként 8 tő petúniát, közösségenként maximum 100 tövet – írja az önkormányzati oldal. A virágokat a házak közterületre néző homlokzatának ablakaiba és egyéb – a homlokzaton elhelyezkedő – felületeire kell telepíteni az átvételét követő 5 napon belül.

Jelentkezni május 15-éig lehet, a jelentkezési adatlap és a feltételek a hivatal honlapján olvashatók.

Részletek:

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat meghirdeti a „Legvirágosabb társasház” versenyt, amelynek célja a kerületi társasházak, lakásszövetkezetek közvetlen környezetük közösségi megújítása, szépítése, lakókörnyezetük élhetőbbé tétele és a helyi lakóközösségek önszerveződésének elősegítése.

Fentiek érdekében az Önkormányzat a társasházak, lakásszövetkezetek számára térítésmentesen biztosít lakásonként 8 tő, de társasházanként, lakásszövetkezetenként legfeljebb 100 tő petúniát.

A versenyben valamennyi Budapest VIII. kerület Józsefváros közigazgatási területén található társasház, lakásszövetkezet részt vehet.
Jelentkezési feltételek:
– jelentkezési lap kitöltése,
– közgyűlési határozat, mely tartalmazza:
– a versenyen való részvételt,
– a megvalósítás és fenntartás vállalását,
– a megvalósult kompozícióról fotódokumentációt készítésének vállalását (minimum 5 db fényképfelvétel) és az Önkormányzat részére történő eljuttatását, – arra vonatkozó nyilatkozat, hogy hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat a versenyről, nyertesről összefoglaló anyagot, fényképet, film-, hangfelvételt készíthet és azt az Önkormányzat hetilapjában, honlapján, stb. megjelenítheti, – arra vonatkozó nyilatkozat, hogy hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat az általa elkészített dokumentumot felhasználhatja a Virágos Magyarországért Környezetszépítő Versenyben való részvétele során.

A megvalósítás és fenntartás alatt értendő: a versenyben résztvevő vállalja, hogy a növényeket a lakóépület közterületre néző homlokzatának ablakaiba és egyéb – a homlokzaton elhelyezkedő – felületeire telepíti legkésőbb az átvételt követő 5 napon belül, és azokat legalább 2014. augusztus 31. napjáig gondozza.

Jelentkezési határidő: 2014. április 28. napjától 2014. május 15. napjáig. A jelentkezési feltételekben szereplő dokumentumokat zárt borítékban, „Legvirágosabb társasház” jelzéssel ellátva kérjük benyújtani.

Benyújtás helye: postai úton, vagy személyesen a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztályon (1082 Budapest, Baross u. 63-67 sz. III. em. 315.).

A versenyre jelentkezett társasházak, lakásszövetkezetek bírálatát helyszíni bejárás útján zsűri végzi, 2014. július 21.-2014. július 25. között.

Eredményhirdetés: 2014. július 31-én, a nyertes elismerő oklevélben részesül.

Egyebek:
A versennyel kapcsolatos további információ a Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály titkárságán kérhető a 459-2567 telefonszámon. Az Önkormányzat a jelentkezések tartalmát a jelentkezési határidő lejáratáig titkosan kezeli, tartalmukról felvilágosítást sem kívülállóknak, sem a versenyben résztvevőknek nem ad.

Forrás: 8.kerulet.ittlakunk.hu