Tűzfalfestési pályázat

I. Rendelkezésre álló pénzügyi keret

A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetésében vissza nem térítendő támogatás céljából:

– tűzfalak festéséhez 10 000 000,- Ft keretösszeget különített el.

II. Támogatás mértéke és módja Pályázatot benyújtani csak az alábbi munkákra, az alábbi támogatási keretek között lehet

Tűzfal festés esetén:

Pályázható munkák: Sérült, vagy hiányzó vakolat leverése pótlása, az eresz tűzfal felőli oldalának javítása. Alapozó festés és művészi értékű fedő festés.

Pályázható támogatás: Tűzfalak műszaki állapotának javításához és művészi értékű falfestéséhez az egyes társasházaknak nyújtható vissza nem térítendő támogatás együttes összege legfeljebb a társasház által elfogadott tűzfalfestésre vonatkozó költségvetés 50 %-a lehet, de az Önkormányzattól kapott támogatás mértéke nem haladhatja meg a 2.000.000 Ft-ot. A tűzfal festés műszakilag más munkával nem vonható össze. A támogatás formája kizárólag vissza nem térítendő támogatás.

III. A jelentkezési lap beszerzése, a pályázat benyújtásának módja, helye, határideje, és az elbírálás határideje:

1.)      A Pályázati Kiírás és a Jelentkezési adatlap (jelen Pályázati Kiírás 1. számú melléklete) beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Hatósági és Ügyfélszolgálati Irodáin vagy letölthető az Önkormányzat honlapjáról.

2.)      A pályázatok benyújtásának módja: kizárólag Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Hatósági ésÜgyfélszolgálati Irodáin (Budapest VII. ker. Erzsébet krt. 6., illetve Garay utca 5.) adható be.

3.)      A pályázatok benyújtásának határideje:: 2014. június. 16.

4.)      A pályázatok elbírálásának határideje: 2014. július. 21.

5.)      A pályázatok eredménye az Erzsébetváros újságban és a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata hivatalos honlapján közzétételre kerül valamint a részt vevő pályázóknak is megküldésre kerül.

A teljes pályázati kiírás és a mellékletek megtalálhatóak az alábbi kapcsolódó dokumentumok között.