OGY – Több fogyasztóvédelmi ügyet kezelt tavaly az energiahivatal

A Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal (MEKH) 6415 fogyasztóvédelemmel kapcsolatos ügyet kezelt tavaly, 25 százalékkal többet az előző évinél. Az ügyek 76,3 százaléka közvetlen fogyasztói panasz volt, ezek 51,2 százaléka a gázszolgáltatást, 43,8 százaléka a villamosenergia-szolgáltatást érintette – ismertette a hivatal 2013. évi beszámolójában, amely csütörtökön jelent meg az Országgyűlés honlapján.

A dokumentum szerint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt az Országgyűlés önálló szabályozó szervként hozta létre 2013. április 4-i hatállyal. A villamosenergia-, földgáz- és távhőellátással, illetve a víziközmű-szolgáltatással összefüggő engedélyezési, felügyeleti és árszabályozási, illetve ár-előkészítői feladatokat ellátó, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díját előkészítő hatóság.

A rezsicsökkentéshez kapcsolódó tájékoztatásért tavaly 6682 fogyasztó kereste meg a hivatalt. A MEKH a rezsicsökkentésre vonatkozó ismereteket, tájékoztatást biztosító call-centert is létrehozott, valamint honlapján külön tájékoztatót tett közzé.

A biztonságos földgázellátás érdekében folyamatosan vizsgálta a hivatal a magyar földgázpiac helyzetét, az egyes szereplők aktivitását, tevékenységét. A fűtési időszakban heti gyakorisággal előrejelzést készített az ukrán határ felől érkező földgázszállítások nem várt kiesése, illetve a szélsőséges időjárási körülmények bekövetkezésének esetére is – ismertetik a beszámolóban.

A biztonságos villamosenergia-ellátás érdekében a MEKH a hazai villamosenergia-piac helyzetét, az egyes szereplők aktivitását, tevékenységét is folyamatosan vizsgálta. Ennek keretében egyebek mellett ellenőrizték az erőművek téli felkészülését, a jogszabályban előírt tüzelőanyag-készletek meglétét, több helyszíni ellenőrzést is tartottak. A hivatal megállapította, hogy az erőművek a jogszabályban előírtakat teljesítették.

A dokumentum kitér arra is, hogy a távhőellátás biztosítása érdekében a távhőszolgáltatók és a távhőtermelők között felmerült vitákban, a problémás kérdések gyors és eredményes rendezéséért esetenként közvetítő szerepet töltött be a hivatal. Ennek kapcsán az önkormányzatoknak és az érintett szereplőknek többször adott a távhőellátás területén fennálló problémájuk megoldásához javaslatot.

A MEKH 79 víziközmű-szolgáltatóval szemben indított díjfelügyeleti eljárást tavaly, amely 113 települést és 425 ezer felhasználót érintett. Az ellenőrzések során 47 esetben tártak fel jogsértést, és tiltották el a szolgáltatót a jogszabálysértő díj alkalmazásától, valamint kötelezték jogszerű díj kivetésére, illetve kárt szenvedett fogyasztók túlfizetésének visszatérítésére. A visszatérítések szabályszerűségét utóellenőrzések keretében vizsgálták.

Lezajlott a víziközmű-szolgáltatói működési engedélyezés is. Tavaly május 31-éig 84 gazdálkodó szervezet nyújtott be kérelmet, és az eljárások lezárásával 46 társaság kapta meg az engedélyt.

A megkeresett csaknem 1400 önkormányzattól beérkezett adatok alapján összesen 70 ellenőrzést indított meg a MEKH, ez 90 települést, 23 szolgáltatót érintett. A beszámoló szerint 11 olyan gazdálkodó szervezetet találtak, amelyek 26 településen az előírásokat megszegve folytattak víziközmű-szolgáltatói tevékenységet.

A hivatal tavaly összesen 133 eljárást indított közérdekű üzemeltető kijelölésére annak érdekében, hogy az ország valamennyi településén biztosított legyen a megfelelő víziközmű-szolgáltatás.

A MEKH tavaly 28 hulladékgazdálkodási közszolgáltatóval szemben indított hatósági ellenőrzést a díjak jogszerűségét vizsgálva, ami összességében 197 település 2,8 millió lakosát érintette. Az ellenőrzések eredményeként 10 eljárást megszüntetett a hivatal. Három esetben elmarasztalták a hulladékgazdálkodási közszolgáltatót, mivel jogszerűtlen díjat alkalmazott, továbbá kötelezték a túlfizetések visszatérítésére. A beszámoló készítésekor 15 hatósági eljárás lezárása folyamatban volt.

A villamosenergia- és földgázszektor esetében a MEKH készíti elő az egyetemes szolgáltatási árakat. Ugyancsak a hivatal készíti elő a távhőtermelés és -szolgáltatás árait, valamint a víziközmű-szektor és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjait. A villamosenergia- és földgáz-rendszerhasználati díjakat a hivatal rendeletben állapítja meg.

A MEKH díjfelügyeleti és költség-felülvizsgálati feladatokat is ellát. A díjfelügyelet keretében ellenőrzik, hogy az engedélyesek valóban a miniszter, illetve a hivatal által meghatározott díjakat alkalmazzák-e. A költség-felülvizsgálat során meghatározzák az engedélyesek indokolt költségeit, amelyek a hatósági ármegállapítás kiindulási alapját jelentik.

A MEKH a kormány árakra vonatkozó döntését alapul véve 2012 végén előkészítette a 2013. január 1-jétől hatályos rezsicsökkentést, amelynek keretében a földgáz, a villamosenergia és a távhő lakossági ára 10 százalékkal csökkent. November 1-jétől további 11,1 százalékkal csökkentek a villamos energia, a földgáz, illetve a távhő lakossági végfelhasználói árai, ami összesen 20 százalékos csökkenést eredményezett a 2012. évi végfelhasználói árakhoz képest – áll a beszámolóban.

 

Forrás: mti.hu