Már lehet pályázni a felújítási támogatásra

Zugló önkormányzata pályázatoz hirdetett a XIV. kerület közigazgatási területén található legalább három lakásos társasházak és szövetkezeti házak felújításának pénzügyi támogatására.Pályázni szeptember 10-ig lehet.

A Képviselő-testület júniusi ülésén határozott arról, hogy a Kövér Lajos utcai sporttelepen tervezett beruházásra lekötött pénzből 300 millió forintot átcsoportosít a pályázat keretében megvalósuló társasházi fejlesztésekre.
A grémium a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.-t a pályázat kiírásával, míg a Tulajdonosi Bizottságot a felújítási támogatásra beérkező jelentkezések elbírálásával bízta meg.
A pályázatokat 2014. július 1. és szeptember 10. között lehet benyújtani az alábbiak szerint:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a Budapest főváros XIV. kerület Zugló közigazgatási területén található legalább 3 lakásos
társasházak és szövetkezeti házak felújításának pénzügyi támogatására

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 558 – 559 /2014. (VI. 19.) határozata alapján Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének Tulajdonosi Bizottsága pályázatot ír ki Budapest XIV. kerület területén épült legalább 3 lakásos társasházak és lakásszövetkezeti épületek részére vissza nem térítendő támogatásra az alábbi körben:

1. A pályázat útján támogatott tevékenység

A pályázat útján vissza nem térítendő támogatás nyújtható a társasházak és lakásszövetkezeti épületeknek az osztatlan közös/szövetkezeti tulajdonban lévő területeire vonatkozó felújításához, az alábbi munkák elvégzésére:

a) az épület fő tartó-szerkezeti elemeinek részleges vagy teljes felújítása,
b) erkélyek és/vagy a függőfolyosók tartószerkezetének felújítása,
c) épületgépészeti berendezések részleges vagy teljes felújítása, kivéve a központi antenna, kaputelefon, kábeltelevízió, telekommunikációs hálózat vezetékeinek és tartozékainak felújítását,
d) tető, héjalás, bádogozás részleges vagy teljes felújítása, kémények részleges vagy teljes felújítása,
e) homlokzat-felújítás, kivéve a falfirka eltávolítást,
f) épület víz- és hőszigetelésének felújítása, átfogó javítása, tetőfödém hőszigetelése, első fűtött lakószint alatti födém hőszigetelése,
g) közös helyiségek/területek nyílászáróinak felújítása, cseréje,
h) lépcsőház felújítása, kivéve a csak festési munkát,
i) felvonó(k) részleges vagy teljes felújítása, felvonócsere,
j) gáz alap-, felszálló vezeték felújításának, cseréjének támogatása,
k) épületgépészeti és villamos rendszerek korszerűsítése, energiatakarékos felújítása:

ka) központi fűtőberendezések, fűtési rendszerek, fűtésszabályozók korszerűsítése, cseréje,
kb) központi melegvíz-ellátási rendszerek, berendezések korszerűsítése, cseréje,
kc) fűtési rendszerek központi szabályozásának kiépítése, hálózat átalakítása,
kd) nap- és megújulóenergia-termelő rendszer kiépítése,

l) balesetveszélyes tömörkerítések homlokzati szakaszának felújítása.

2. A részvétel feltételei

Nem igényelhető támogatás a pályázat benyújtása előtt már megkezdett beruházáshoz.
A társasházak és lakásszövetkezeti épületek felújításának támogatására kiírt pályázaton azok az 1990 előtt épült, legalább három lakásos társasházi vagy lakásszövetkezeti társasházak és lakásszövetkezeti épületek vehetnek részt, amelyeknek közgyűlésén a felújítási munkát a tulajdonostársak megszavazzák, és döntenek a tulajdonosokat terhelő költségek viseléséről.

3. A támogatás összege

A támogatás mértéke társasházak és lakásszövetkezeti épületenként 50 lakásig maximum 5 000 000 Ft, 50-nél több lakás esetén maximum 10 000 000 Ft. A támogatás mértéke nem haladhatja meg a pályázatban megjelölt felújítási munka összköltségének 50%-át.

4. A pályázat lebonyolítása

A pályázatot a Tulajdonosi Bizottság pályázati felhívásban teszi közzé.
A pályázati felhívás közzététele:

a) Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának honlapja (http://www.zuglo.hu) és hirdetőtáblája
b) Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság honlapja (http://www.zugloizrt.hu) és ügyfélszolgálata
c) Zuglói Lapok.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2014. szeptember 10.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2014. szeptember 30.

A pályázatokat személyesen vagy postán lehet benyújtani.

A határidőn belül benyújtott pályázatokat Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság a beérkezés sorrendjében feldolgozza, és 45 napon belül, de legkésőbb 2014. szeptember 30-án döntésre a Tulajdonosi Bizottság ülésére előterjeszti.
A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság a formailag és tartalmilag megfelelő pályázatokat terjeszti döntésre a Tulajdonosi Bizottság elé.
A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság egyszeri hiánypótlásra szólítja fel azt a pályázót, akinek a pályázata, amely nem felel meg a pályázati felhívás feltételeinek (pl. hiányosan kitöltött adatlap, hiányosan csatolt mellékletek, valótlan adatokat tartalmazó pályázat). A hiánypótlás nem, vagy nem megfelelő teljesítése, vagy határidőn túli – a hiánypótlási felhívás kézhezvételét követő 5 munkanap -teljesítése esetén a pályázatot a Tulajdonosi Bizottság érvénytelenné nyilvánítja. A pályázat érvénytelenné nyilvánításáról a pályázót a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság a pályázat visszaküldésével és a Tulajdonosi Bizottság határozatával értesíti.
A támogatást elnyerő pályázók értesítése írásban: 2014. október 15.

5. A pályázat elbírálásának szempontjai

A formailag és tartalmilag megfelelő pályázatokat a Tulajdonosi Bizottság rangsorolja, és a támogatást összegszerűen meghatározza. A pályázatok támogatására a támogatási keretösszeg erejéig van lehetőség. Amennyiben a Tulajdonosi Bizottság által meghatározott támogatási összeg eléri a támogatási keretösszeget a Tulajdonosi Bizottság a további pályázatokat eredménytelenné nyilvánítja.
A rangsorolásnál a Tulajdonosi Bizottság különösen az alábbi körülményeket értékeli:

a) önkormányzati tulajdonban lévő lakóépület,
b) önkormányzati tulajdonú lakást is tartalmazó társasházak vagy lakásszövetkezeti épületek,
c) Zuglói Társasház-kezelő és Közterület-fenntartó Kft. által kezelt társasház,
d) a társasház vagy a lakásszövetkezeti épület kora és lakásszáma,
e) az elvégzendő munka fajtája a következő sorrend figyelembevételével:

ea) életveszély elhárítási munkák,
eb) az épület további állagromlását megakadályozó, valamint a közvetlen élet- és balesetveszély elhárítását követő felújítás,
ec) épületek utcai homlokzatán végzett felújítás,
ed) egyéb felújítás,

f) felújítás mértéke, jellege, előkészítettsége, alátámasztottsága,
g) a vállalt saját erő a felújítási munka összköltségének 50 %-át meghaladó része,
h) a lakóközösség a felújítási alapképzést a lakáscélú állami támogatásokról 12/2001. (I. 31.) Korm. rend. 16. §. (2) bekezdés szerint folytatja.

Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság az alábbi szempontok alapján dolgozza fel a pályázatokat és tesz javaslatot a Tulajdonosi Bizottságnak a támogatásra:

Szempont

Javasolt
pontszám

önkormányzati tulajdonban lévő lakóépület 5
önkormányzati tulajdonú lakást is tartalmazó társasházak és lakásszövetkezeti épületek, vagy a Zuglói Társasház-kezelő és Közterület-fenntartó Kft. által kezelt társasházak 10
műemléki jellegű, vagy városképi szempontból fontos, érdekes, díszes társasház vagy lakásszövetkezeti épület 10
lakásszám > 50 10
20 < = lakásszám< = 50 8
6 < lakásszám< 20 5
hatósági kötelezés van 15
az épületet vagy a szerkezetet felújításra javasló statikai szakvélemény van 15
a műszaki tartalom a társasház vagy a lakásszövetkezeti épület összes lakását érinti 10
a probléma a társasház vagy a lakásszövetkezeti épület lakásainak legalább 50%-át érinti 8
a probléma a társasház vagy a lakásszövetkezeti épület lakásainak legalább 20%-át érinti 5
az épület állagromlását megakadályozó felújítás (például: csapadékvíz elvezetés, vízszigetelés) 10
közvetlen élet- és balesetveszély elhárítását követő felújítás 5
az épület energiahatékonysága várhatóan legalább egy kategóriát javul 5
az épület külső megjelenése, esztétikai állapota javul, az épület eredeti ornamentikáját (eredeti díszítő elemeit) helyreállítják 5

6. A jelentkezés módja

A pályázatokat a mellékelt jelentkezési adatlappal és a mellékletekkel együtt 1 példányban

2014. július 1. 09.00– 2014. szeptember 10. 16.00

Között személyesen, vagy postai úton lehet benyújtani.

Személyes és postai benyújtás esetén is a borítékra fel kell írni, hogy

„társasházak és lakásszövetkezeti épületek támogatási pályázat”.

A pályázatot zárt – ha a közös képviselő több épületre vonatkozó pályázatot nyújt be -, társasházak és lakásszövetkezeti épületenként külön borítékban,személyesen a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyfélszolgálatán (1145 Budapest, Pétervárad utca 11-17.) kell benyújtani, postai úton történő benyújtás esetén a címzett a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1145 Budapest, Pétervárad utca 11-17.).
A pályázati határidő elmulasztása jogvesztő. Hiánypótlásnak csak a pályázatok beadására nyitva álló határidőn belül van helye. Javasoljuk, hogy pályázatát minél előbb nyújtsa be.

Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyfélszolgálatán a pályázatok átvételei ideje:

Hétfő – Csütörtök 08.00 – 15.00
Péntek 08.00 – 12.00

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet:

Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyfélszolgálata:

+36-1/469-81-00

zugloizrt@zugloizrt.hu

Az adatlap beszerezhető

a) Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának honlapja (http://www.zuglo.hu),
b) Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság honlapja (http://www.zugloizrt.hu),
c) Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyfélszolgálata (1145 Budapest, Pétervárad utca 11-17.)

7. A pályázatnak tartalmaznia kell:

a) a kitöltött adatlapot
b) az alapító okirat/alapszabály általános részének másolatát (a külön tulajdonra vonatkozó rész nélkül),
c) a pályázattal érintett társasház vagy lakásszövetkezeti épület 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapját
d) a társasház vagy a lakásszövetkezeti épület rövid bemutatását
e) közgyűlési határozatot, amelynek tartalmaznia kell:

ea) a pályázaton való részvétel szándékát,
eb) a pályázati feltételek elfogadását,
ec) a közös képviselő felhatalmazását az ügyintézésre,
ed) a felújítási munkák megnevezését, ütemezését,
ee) az elfogadott árajánlat szerinti összeget,
ef) a kért támogatás összegét,
eg) az önrész pénzügyi forrásának megjelölését (felújítási alap, a tulajdonosok egyszeri hozzájárulása, bankhitel, stb.)

f) a felújítás Terc építőipari költségvetés készítő programmal készített részletes költségvetését, vagy a felújításra a Terc építőipari költségvetés készítő programmal készített részletes árajánlatot,
g) az építési engedély hiteles másolatát, ha a felújítás építési engedélyköteles,
h) szakvéleményt és/vagy fényképeket a felújítandó szerkezetekről, melyek a munka elvégzésének szükségességét igazolják.

A pályázó társasház a pályázatához nyilatkozatot csatolhat, miszerint a pályázatát később, ugyanabban a témában kiírt pályázatra is benyújtottnak tekintse a pályázat kiírója. Az Önkormányzat erre az esetre fenntartja magának a jogot, hogy a pályázat tartalmának aktualizálását írja elő a pályázó részére.

8. Az elnyert támogatás igénylésének módja

Sikeres pályázat esetén az önkormányzat a társasházzal, lakásszövetkezettel szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy az önerős hozzájárulás teljes összege a pályázónak a számlájára befizetésre, illetve átutalásra kerüljön.

Ha a készpénzben vállalt saját erőt részben, vagy egészben hitel biztosítja, akkor a hitelszerződés egy másolati példányának bemutatása szükséges.
A támogatási szerződés megkötésének további feltételei:

a) a pályázó képviseletére jogosult személy felhatalmazásának megküldése,
b) a kiválasztott kivitelezővel a támogatott felújításhoz kapcsolódóan megkötött szerződés másolati példányának megküldése,
c) a pályázó székhelye szerint illetékes adóhatóság igazolása arról, hogy a pályázónak nincs lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása.

A támogatási szerződés megkötésének határideje az értesítés kézhezvételét követő 60. nap. A határidő pályázó hibájából történő elmulasztása jogvesztéssel jár.

9. Szerződéskötés és kivitelezés

A nyertes pályázókkal Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata támogatási szerződést köt. A pályázónak a felújítási munkát a támogatási szerződés megkötésétől számított egy éven belül kell elvégeznie. A határidő lejárta előtt benyújtott kérelemre a Tulajdonosi Bizottság a határidőt legfeljebb egy alkalommal, négy hónappal meghosszabbíthatja. A határidőn túli befejezés esetén nem fizethető ki támogatás.

Az elszámolás és a kifizetés feltételei:

A támogatás folyósítása a pályázatban meghatározott műszaki és pénzügyi ütemezéshez igazodva, a szerződés szerinti munkák részhatáridejű, illetve teljes körű elvégzésének Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság által történő ellenőrzését követően, a támogatási szerződésben meghatározott rend szerint, utólagosan, a pályázó által benyújtott számlák alapján történik.

A munka megkezdéséről a munka befejezéséig a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság képviselőjét folyamatosan,írásban tájékoztatni kell (értesítés a munkaterület átadásáról, részátadások, a munka átadása-átvétele).

A felújítási munkát a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság képviselője folyamatos ellenőrzi és leigazolja. A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság csak a jogszabályok és előírások betartásával elkészült kivitelezés támogatási összegét javasolja kifizetésre. Amennyiben a kivitelezés hibás, hiányos, vagy a jóváhagyottól eltérő módon valósul meg, a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság a támogatás esedékes összegét csak a hibajavítást, vagy a munka befejezését követően javasolja kifizetésre. A hibás teljesítés megítélésénél a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság nem veszi figyelembe, hogy a hibás teljesítés harmadik személynek róható fel.
A jóváhagyottól eltérő módon megvalósuló kivitelezésre eső támogatás kifizetését a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság nem javasolja kifizetésre.

A támogatás kifizetését a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság akkor sem javasolja kifizetésre, ha a pályázó a támogatási szerződésben rögzített feltételeket nem tartja be.

A támogatási szerződés feltételei szerinti elszámolást kell benyújtani a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatalhoz. Az elszámoláshoz a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság képviselőjének teljesítésigazolását mellékelni kell.

Az építőipari kivitelezési tevékenységet a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szabályozza. Minden pályázónak ajánlott, hogy a kivitelezés ellenőrzése érdekében alkalmazzon regisztrált műszaki ellenőrt.

Az építész műszaki ellenőrök névjegyzéke a Magyar Építész Kamara honlapján (http://www.mek.hu/index.php?link=Nevjegyzek) vagy más műszaki ellenőrök névjegyzéke a Magyar Mérnöki Kamara (http://mmk.hu/kereses/tagok) honlapján érhető el.

Forrás: zugloilapok.hu