Devizahitelek – A bankoktól még nem érkezett kereset, a felfüggesztéseket soron kívül intézik

Nem érkezett kereset a pénzintézetektől a devizahiteles szerződések egyoldalú szerződésmódosításainak tisztességtelensége tárgyában a Fővárosi Törvényszékre – közölte a bíróság sajtótitkársága. Eközben az ország bíróságain megkezdték az adósok és a pénzintézetek között már folyó perek soron kívüli felfüggesztését.

A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló, július 18-án kihirdetett, 26-án, szombaton hatályba lépett törvény egyebek mellett a hitelszerződések egyoldalú módosítását – például kamat-, költség- vagy díjemelést – megengedő szerződéses kikötéseknél azt a vélelmet állítja fel, hogy tisztességtelenek és érvénytelenek. Ezt a vélelmet azonban a pénzügyi intézmények vitathatják, és megkísérelhetik megdönteni az állam mint alperes ellen a Fővárosi Törvényszéken megindítható perekben.

Ezekben az ügyekben a kereset benyújtására, az elsőfokú és a másodfokú eljárások lefolytatására is csupán 30-30 napjuk van a bíróságoknak és a feleknek, így augusztus 25-éig be kell nyújtaniuk keresetüket azoknak a pénzintézeteknek, amelyek vitatják a törvényi vélelmet. Az első fokon eljáró Fővárosi Törvényszéknek szeptemberben, a másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtáblának pedig októberben meg kell hoznia döntéseit, így – a kúriai felülvizsgálatokat is figyelembe véve – várhatóan még idén lezárulhatnak ezek az eljárások. Mintegy négyszáz pénzintézet – potenciális felperes – van az országban, és a szakemberek száz-százötven ilyen perre számítanak.

Miután szombaton lépett hatályba a törvény, hétfő volt az első nap, amikor ilyen ügyekben kereset érkezhetett a Fővárosi Törvényszékre, ám a bíróság tájékoztatása szerint erre nem került sor.

A törvény arról is rendelkezik, hogy amíg az egyoldalú szerződésmódosítások tisztességtelenségével kapcsolatos eljárások folynak, addig az adósok által a bankok ellen indított összesen mintegy tízezer egyedi ügyet országszerte fel kell függeszteni. Akkor folytatódhatnak majd, ha megszületett a végső döntés az egyoldalú szerződésmódosítások tisztességtelenségéről szóló, a bankok és az állam közötti perekben.

A Fővárosi Törvényszék elnöke korábban már elrendelte, hogy a felfüggesztésekről haladéktalanul intézkedjenek, és értesítsék erről az érintetteket azért, hogy az állampolgárok minél hamarabb tájékoztatást kapjanak saját ügyük állásáról.

A birosag.hu oldalon, a bíróságok központi honlapján olvasható közlemény szerint az Országos Bírói Tanács július 22-én határozott arról, hogy ezeknek az ügyeknek a felfüggesztését országszerte soron kívül kell intézni.

A döntést az a kivételesen indokolt eset tette szükségessé, hogy a Kúria jogegységi határozatának érvényre jutásáról soron kívül döntött a jogalkotó, továbbá a határozattal elrendelt soronkívüliség a társadalom széles körét érintő ügyekre vonatkozik. (A Magyar Nemzeti Bank 2013. év végi összesítése alapján a lakosság devizában nyilvántartott adósságállománya 4,3 milliárd forint volt, és a devizahitel intézménye közvetve 480 000 családot, 1,5 millió embert érint). A soronkívüliség olyan ügyekre vonatkozik, amelyek a közérdek szempontjából is kiemelkedő jelentőségűek a bankszektort érintő hatásuk miatt, közvetve az egész társadalomra és a gazdasági életre is kihatással vannak – olvasható a bírósági honlapon.

Hajdú-Bihar megyében hétfőn soron kívül 285 devizahiteles pert függesztett fel a Debreceni Törvényszék és járásbíróságai. A folyamatban lévő perek tárgya részben vagy egészben az egyoldalú szerződésmódosítások, illetve az árfolyamrés alkalmazását előíró szerződéses rendelkezések jogszabályba ütközése, tisztességtelensége – olvasható a birosag.hu oldalon.

Devizahitelekkel kapcsolatos keresetet jelenleg is be lehet nyújtani a bíróságokhoz, ám az újonnan érkező ügyekben nem indul el az érdemi eljárás, azokat is felfüggesztik.

Forrás: mti.hu