Devizahitelek – Szeptember 16-án lesz ítélet az Aegon Magyarország Hitel Zrt. perében

Szeptember 16-án hirdet ítéletet a bíróság az Aegon Magyarország Hitel Zrt. által a törvényi vélelem megdöntése végett a magyar állam ellen indított perben, amely hétfőn kezdődött el a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiumán.

A bíróságon az Aegon Magyarország Hitel Zrt. jogi képviselője – a korábban megkezdett devizaperek felpereseihez hasonlóan – kérte az eljárás felfüggesztését, illetve azt, hogy a bíróság forduljon az Alkotmánybírósághoz (Ab), mivel el kell végezni az eljárás alkotmánybírósági kontrollját.

Az alperes magyar állam jogi képviselője kifejtette: nem tekinthetők tisztességesnek és így érvényesnek az Aegon Magyarország Hitel Zrt. deviza-hitelszerződései, ugyanis a devizahiteles törvényben rögzített elvek nem teljesültek maradéktalanul a szerződésekben.

A pénzügyi vállalkozás jogi képviselője arról is szólt, hogy a devizahiteles törvény sérti a visszaható hatályú jogalkotás tilalmát, ezért is kérték a bíróságot, hogy forduljon az Alkotmánybírósághoz.

A bíróság a tárgyaláson tételesen igyekezett megvizsgálni, hogy a devizahiteles törvény alapján a Aegon Magyarország Hitel Zrt. devizakölcsönökről szóló szerződései mennyire felelnek meg a Kúria által is rögzített 7 elvnek, azaz az egyértelmű és érthető megfogalmazás, a tételes meghatározás, az objektivitás, a ténylegesség és arányosság, az átláthatóság, a felmondhatóság, valamint a szimmetria elvének.

A felperes Aegon Magyarország Hitel Zrt. ügyvédje hosszasan bizonygatta, hogy a pénzügyi vállalkozás üzleti szabályzata ugyan nem minden tekintetben tartalmazta az egyes elveket, annak azonban eleget tettek a vállalkozás egyedi, az ügyfelekkel kötött devizahitel-szerződései.

A felperes cég jogi képviselője szerint a szerződések eleget tettek például az egyértelmű megfogalmazás és átláthatóság elvének, 2009 augusztus elsejétől a szerződések rögzítették a felmondás lehetőségét is.

Az állam jogi képviselője ezzel szemben úgy érvelt, hogy nemcsak az egyedi megállapodásoknak, de az általános szerződési feltételeknek, és az üzletszabályzatnak is meg kellett volna felelniük a törvényben rögzített elveknek.

Forrás: mti.hu