Devizahitelek – Jogerős a Santander elleni ítélet, másodfokon is veszített az Argenta

Helybenhagyta a Santander Consumer Finance Pénzügyi Zrt. ügyében hozott elsőfokú elutasító ítéletet a másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla szerdán kihirdetett jogerős határozatában, korábban a Fővárosi Törvényszék utasította el a pénzintézet magyar állam ellen, az általános szerződési feltételekhez (ászf) kapcsolódó vélelem megdöntésére irányuló keresetét.

Az ítélőtábla egyben az elsőfokú ítéletet részben megváltoztatta és leszállította a felperes pénzintézet által fizetendő másodfokú perköltséget 381 ezer forintra. A szóbeli indoklásban a bíró közölte: az ítélőtábla az elsőfokú bíróság döntésével és jogi indoklásával túlnyomórészt egyetért, azt részben kiegészíti és módosítja.

A bíró kifejtette: a felperes alappal érvelt azzal, hogy a tisztességtelenség törvényi vélelme nem vonatkozik a legfeljebb egy év futamidejű kölcsönszerződésekben található kikötésekre, mivel ebben az esetben a felperes nem változtathatja meg a kamatlábat.

Ezek a szerződéses kikötések nem minősülnek a törvény hatálya alá tartozó, egyoldalú szerződésmódosítási jogot biztosító feltételnek – mondta. Ebben az esetben pénzintézet átvállal minden, a körülmények megváltozásából eredő kockázatot, így ebben a körben kereshetőségi ok hiányában van helye az elutasításnak – tette hozzá.     Az ítélőtábla elutasította a felperes pénzintézet indítványát az Európai Bíróságnál való döntéshozatali eljárás kezdeményezésére, mivel az ügyre közvetlenül alkalmazandó uniós jog nem vonatkozik.

A bíróság csak azt vizsgálhatja, teljesültek-e a devizahiteles törvényben meghatározott követelmények a szerződéses kikötésben – tette hozzá a bíró.

Az alkalmazandó rendelkezések tekintetében az alaptörvény-ellenességet, nemzetközi szerződésbe ütközést az ítélőtábla nem érzékelt, ezért mellőzte a felperes indítványát az alkotmánybírósági eljárás kezdeményezésére is. Hozzátette: más bíróság, a Fővárosi Ítélőtábla más tanácsának határozata a bíróságot nem köti.

A bíró közölte: a felperes által kért részleges érvénytelenség megállapítása kizárt, mert a vizsgálandó szerződéses kikötés egységes egész. A perben részleges érvénytelenséget megalapító döntés nem hozható, mivel a törvény meghatározza, hogy a bíróság döntése kétféle lehet: vagy elutasítja a keresetet, ha a szerződéses kikötés tisztességtelen, vagy megállapítja a tisztességességet és így az érvényességet.

Az ítélőtábla nem osztotta az elsőfokú bíróság azon álláspontját, hogy egyes kikötések megfelelnek az egyértelmű és érthető megfogalmazás elvének, mert az nem ítélhető meg csupán nyelvtani jelentés alapján. Az érthető megfogalmazás követelményének nem felel meg az olyan megfogalmazás, ami gazdasági következményeit illetően nem egyértelmű – mondta a bíró.

Másodfokon is veszített az Argenta Credit Pénzügyi Szolgáltató Zrt. a magyar állam ellen a devizahiteles perben szerdán a Fővárosi Ítélőtábla előtt.

Az ítélőtábla – indokaival együtt – jóváhagyta az első fokon eljárt Fővárosi Törvényszék ítéletét.

A Fővárosi Törvényszék ítéletének indoklásában kifejtette, hogy az általános szerződési feltételek mellett az egyedileg megtárgyalt feltételek vizsgálatát is kérte a pénzügyi szolgáltató. A törvényszék egy olyan feltételt sem talált, amely megfelelt volna a vonatkozó törvényben szereplő mind a hét elvárásnak, ezért utasította el a felperes Argentának, a magyar állam, mint alperes elleni keresetét.

A bíróság elsődlegesen az általános szerződési feltételek átláthatóságát vizsgálta, de kitért még az egyértelmű és tételes megfogalmazás elvének és más feltételeknek a vizsgálatára is.

Közölte: az átláthatóság azt jelenti, hogy a fogyasztónak a szerződéskötés időpontjában látnia kellett azt, hogy a körülmények milyen változása, miképpen érinti az ő jövőbeni terheit. Vagyis tudnia kellett az ügyfélnek azt, hogy a havi törlesztő részlete miképpen változik – állt az elsőfokú ítéletben.

Az ok-listát sem látta megalapozottnak a bíróság, mivel nem szerepelt benne, hogy milyen okok, miképpen befolyásolják a kamatokat és a költségeket. Nem volt tételes lista arról sem, hogy a kamat mitől, milyen mértékben módosul.

Forrás: mti.hu