Sok gondot okoz az illegális szemétlerakás

A térfigyelő kameráknak köszönhetően érték tetten a közterület-felügyelők azt a három személyt, akik úgy próbáltak felesleges hulladékuktól megszabadulni a kerületben, hogy a járdára pakolták azt. Az elkövetők ellen köztisztasági szabálysértés elkövetése miatt feljelentést tettek. Sára Botond alpolgármester kiemelte: a városvezetés határozott szándéka, hogy visszaszorítsa az illegális szemétlerakást a kerületben.

Szeptember 18-án a Józsefvárosi Közterület-felügyeleti Ügyosztály munkatársai a térfigyelő kamerákon keresztül észlelték, hogy három személy bútorlapokat pakol a járdára a Lujza utcában. Az elkövetők ellen feljelentést tettek köztisztasági szabálysértés elkövetése miatt. A feljelentés kapcsán az eljáró hatóság pénzbírságot alkalmazhat, amelynek összege akár 150 ezer forint is lehet. A szemét elszállításával kapcsolatban keletkezett költségeket a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Városüzemeltetési Igazgatósága kiszámlázza az elkövetőknek.

Mindennaposak a hasonló esetek

Lapunk kérdésére Ács Péter, a Városüzemeltetési Igazgatóság vezetője elmondta: kerületünkben napi rendszerességgel fordulnak elő hasonló esetek. Naponta három tehergépjármű járja 2-3 fős személyzetével az utcákat és a szemétgyűjtő edények ürítése mellett bejelentések, illetve saját észleléseik alapján intézkednek az illegálisan kihelyezett szemét elszállításáról. Ez utóbbi feladat ellátásának költsége éves szinten eléri a több tízmillió forintot is. Leggyakrabban építkezési hulladékot, sittet, megunt, régi vagy törött bútorokat hagynak a közterületen „feledékeny” gazdáik, de nem ritka a háztartási eredetű hulladék kihelyezése sem. Amellett, hogy ez szabályellenes, veszélyes is: elég az üres telkeken összehordott hulladék meggyulladásából származó tűzesetekre gondolnunk.   

Nem marad büntetlenül

Sára Botond alpolgármester lapunknak elmondta, a városvezetés határozott szándéka, hogy visszaszorítsa és szankcionálja az illegális szemétlerakást a kerületben. Ezért is segítik a közterület-felügyelet és a rendőrség együttműködését, hogy hatékonyabban tudjanak fellépni a szabálysértők ellen. Az alpolgármester kiemelte: nem engedik, hogy bárki is szemétlerakónak tekintse Józsefváros köztereit. Sára Botond hozzátette: a teljesen felújított és bővített térfigyelő rendszernek köszönhetően, az illegális szemétlerakás megelőzésében jóval hatékonyabban tudnak fellépni, a tettenérés gyakorisága jelentősen megnövekedett.

Jogszabályi háttér

Aki a közterületen, a közforgalom céljait szolgáló épületben, közlekedési eszközön szemetel, ezeket beszennyezi; vagy hulladékot a közterületen engedély nélkül, vagy nem a kijelölt lerakóhelyen lerak, az szabálysértést követ el.

A kiszabott pénzbírság akár 150 ezer forint is lehet.

 

Forrás: jozsefvaros.hu