Devizahitelek – A Kúria közzétette devizahitelekkel kapcsolatos jogegységi határozatát

A Kúria közzétette devizahitelekkel kapcsolatos teljes, indoklással együtt 20 oldalas jogegységi határozatát hétfőn a honlapján. A legfelsőbb bírói fórum polgári kollégiuma december 16-án ült össze, hogy jogegységi tanácsként határozatot hozzon a devizahitelek ügyében, a bíróságokra kötelező döntés még aznap meg …

Fővárosi Törvényszék – várakozási díj és pótdíj megfizetése

A Fővárosi Törvényszék, mint másodfokú bíróság 2013. december 4-én ítéletet hirdetett a Terézváros Önkormányzata által egy Kft. ellen várakozási díj és pótdíj megfizetése miatt indított perben. Az alperes Kft. egyik munkatársa a Kft. tulajdonában álló gépjárművel 2011 júniusában a felperes …

Ingatlanjog az új Ptk.-ban és a gyakorlatban – Szakmai konferencia

Főbirtokos, albirtokos, jogi személyek javára alapított haszonélvezet, épület és a föld tulajdonjogának megosztása – Az „Ingatlanjog a gyakorlatban” címmel megrendezett Nexon-Milton-Jogi Fórum közös rendezvényen az új Polgári Törvénykönyv ingatlanjogi szabályai s a gyakorlati alkalmazás várható nehézségei kerültek megvilágításra.   Az …

Devizahitelek: érdemes még perelni? Kinek van még esélye?

Hétfőn a Kúria jogegységi határozatot hozott a devizahitelek egyes kérdéseiről. Ennek lényege, hogy az árfolyamváltozásból eredő kockázat áthárítása az ügyfélre nem ütközik jó erkölcsbe, a szerződések érvényesnek tekinthetők, és amikor az egyes bíróságok a szerződéseket vizsgálják akkor is az érvényesség megőrzésére kell törekedniük. …

Devizahitelek – MNB: a Kúria nem döntött az erőfölénnyel való visszaélésről

Az MNB tudomásul veszi a Kúria hétfői döntését, de Nagy Márton a jegybank ügyvezető igazgatója arra hívta fel a figyelmet: a Kúria nem határozott abban a kérdésben, hogy a devizahiteleknél a bankok vissza éltek-e erőfölényes helyzetükkel. “Tudomásul vesszük a Kúria …

Devizahitelek – Kúria: nem ütközik jogszabályba a devizaalapú kölcsönszerződés

A devizaalapú kölcsönszerződés önmagában az adóst terhelő árfolyamkockázat miatt nem ütközik jogszabályba, sem jó erkölcsbe, nem uzsorás és nem színlelt szerződés – döntött a Kúria polgári kollégiuma jogegységi határozatában hétfőn. Wellmann György, a kollégium vezetője a testület jogegységi ülése után …

Fővárosi Ítélőtábla – ítélet „devizahitel ügyben”

A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta és megállapította, hogy az egyedileg meg nem tárgyalt szerződési feltételeket tartalmazó fogyasztói kölcsönszerződés a felperes által támadott feltételek tisztességtelensége folytán a maga egészében semmis. A per tárgyát a bank által kikötött egyoldalú …