Módosítás előtt az építési szabályzat

A módosítás előtt álló rendelettervezet és a véleményezési eljárás dokumentumai október 31-től egy hónapon keresztül megtekinthetők a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodájában.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény értelmében a II. Kerületi Önkormányzat április 23-án megkezdte a Budapest II. Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról (KVSZ) szóló 2/2007. (I. 18.) önkormányzati rendelet módosításának önkormányzati és államigazgatási véleményezési eljárását. A módosítás néhány elírás és tévedés javítása érdekében történik. A rendelettervezet közzététele idején több lakossági vélemény érkezett a rendelet 6. mellékletének és a hivatkozó 35. § (5) bekezdésének módosításával kapcsolatban. Az önkormányzat az államigazgatási és az önkormányzati szervek észrevételei, valamint a lakossági bejelentések alapján véglegesítette az előzetesen összeállított KVSZ-t módosító rendelettervezetet.

A módosított rendelettervezet és a véleményezési eljárás dokumentumai október 31-től egy hónapon keresztül megtekinthetők a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodájában (1024 Mechwart liget 1., 111-112.).

Forrás: www.masodikkerulet.hu