Társasház perbeli jogképessége ÍH 2008. 68.

Társasház perbeli jogképessége ÍH 2008. 68. A társasház perbeli jogképessége korlátozott, csak az épület fenntartásával és a közös tulajdonnal kapcsolatos jogviták tekintetében áll fenn (2003. évi CXXXIII. törvény 3. §).

A társasház tulajdon az épületen létesített olyan tulajdon, amelynél az épület meghatározott részei a tulajdonostársak külön tulajdonában vannak, ugyanakkor a társasház tulajdonostársainak közössége kizárólag az általuk viselt közös név alatt az épület fenntartása és a közös tulajdonnal kapcsolatos ügyek intézése során szerezhet jogokat és vállalhat kötelezettséget és ebben a minőségben perelhető és perelhet. A

Pp. 48. §-a értelmében a perben fél az lehet, akit a polgári jog szabályai szerint jogok illethetnek és kötelezettségek terhelhetnek. A 2003. évi CXXXIII. törvény hivatkozott 3. § (1) bekezdése értelmében a társasház tulajdonostársainak közösségével szemben a társasház egészét érintő megállapítási kereset azért nem indítható, mert a társasház perbeli jogképessége a társasházakról szóló törvény fenti rendelkezése alapján csak az ott meghatározott jogviszonyokra korlátozódik.

Erre tekintettel az elsőfokú bíróság a keresetlevelet a Pp. 130. § (1) bekezdésének e) pontja értelmében idézés kibocsátása nélkül elutasította.