Újra törvényességi felügyeletet kapnak a társasházak – a jegyzők a terület felelősei

Mióta az Ügyészség, 2009-ben három hónap alatt „kilobbizta magát” a társasházak törvényességi felügyeletének ellátása alól, a szakmai szervezetek minden fórumon jelezték, hogy erre a kontrollra szükségük van. Nem mazohizmusból, hanem azért, hogy világos legyen, ki állíthatja helyre a törvényes működést ott, ahol ezt valamilyen okból a közös képviselő vagy a lakóközösség nem tudja biztosítani.

 

Legutóbb a Közös Képviselők Napján a Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesülete adta át Németh Szilárdnak, a rezsicsökkentésért felelős munkacsoport vezetőjének azt a társasházi törvényre és más – társasházakat érintő – jogszabályokra vonatkozó módosító javaslatait tartalmazó szakmai anyagot, mely a 2013-as roadshow idején, több mint 1500 közös képviselővel történt találkozókon elhangzottak figyelembevételével került összeállításra. Ennek egyik kiemelt pontja volt a törvényességi felügyelet visszaállításának szükségessége.

 

Reményeink szerint ez is szerepet játszhatott abban, hogy a munkacsoport vezetője december 15-én, az „egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásával összefüggő módosításáról” szóló T/13138. számú törvényjavaslat T/13138/13 számú egységes javaslatához, zárószavazás előtti módosító javaslatot adott be, mely többek között tartalmazta a törvényességi felügyeletre vonatkozó pontot is, az alábbiak szerint:

 

27/A. § „A társasház szerveinek, e szervek működésének törvényességi felügyeletét a jegyző az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvénynek a civil szervezetek feletti törvényességi ellenőrzés szabályai megfelelő alkalmazásával látja el.”

 

Forrás: tht.hu