FELHÍVÁS a kulturális örökségvédelmi elismerések 2014. évi kitüntetettjeire történő javaslattételre

A belügyminiszter 2014-ben kitüntetések adományozásával ismeri el a műemlékvédelem és a régészeti örökség védelme területén, illetve érdekében kiemelkedő tevékenységet folytató szakemberek, személyek, szervezetek munkáját.

A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet értelmében külön-külön kitüntetés szolgál a műemlékek, illetve a régészeti örökség megőrzése érdekében munkálkodó szakemberek (9/A§), illetve civil személyek, szervezetek (26/A§) megbecsülésére.

A Műemlékvédelemért ‑ Forster Gyula-díjban minden évben egy, a műemlékvédelem területén kimagasló szakmai tevékenységet folytató szakember, míg a műemlékek megőrzése terén jelentős érdemeket szerzett hat személy vagy társadalmi szervezet a Műemlékvédelemért ‑ Forster Gyula-emlékéremben részesülhet.

A Régészeti örökségért Schönvisner István-díj évenként annak a szakembernek adományozható, aki a régészeti örökség védelme területén fejtette ki kiemelkedő szakmai tevékenységét.

A Régészeti örökségért Schönvisner István-emlékérmet pedig négy személy vagy szervezet kaphatja, akik a régészeti örökségemlékek megőrzése során szereztek jelentős érdemeket.

A kitüntetések átadására 2014-ben a Műemléki Világnap alkalmából kerül sor.

Az elismerések 2014. évi kitüntetettjeire a Jelölőlap kitöltésével, az ahhoz csatolt részletesebb információk alapján lehet javaslatot tenni.

A javaslatokat 2014. január 30-án 17 óráig kérjük elektronikus vagy postai úton megküldeni az alábbi címekre:

e-mail cím: oroksegvedelem@bm.gov.hu

posta cím: Belügyminisztérium Örökségvédelmi Főosztály

1051 Budapest, József Attila utca 2-4.

A kitüntetések posztumusz nem adományozhatók!

Nem javasolhatók az egyes kitüntetésekre azok, akik korábban már kaptak.

A JELÖLÉSHEZ SZÜKSÉGES ADATLAPOK ÉS AZ EDDIG DÍJAZOTTAK LISTÁJA

ELÉRHETŐK A

 

http://www.kormany.hu/hu/dok?source=1&type=403#!DocumentBrowse

 

LINKRE KATTINTVA.