Az ombudsman módosítaná a társasházi törvényt

Az ombudsman felkérte a közigazgatási és igazságügyi minisztert, kezdeményezze a társasházi törvény belső összhangjának megteremtését annak érdekében, hogy a társasházi közösségek lakhatásának nyugalma biztosított legyen – közölte az Alapvető Jogok Biztosa Hivatala.

Székely László azt is ajánlotta, hogy a társasházi közgyűlés bármely tevékenység esetén engedélyezhesse vagy akár meg is tilthassa a lakóépület külön tulajdonban álló, nem lakás céljára szolgáló helyiségeinek hasznosítását.

Az ombudsman egy konkrét panasszal – egy társasházba költöző pékség problémáival – kapcsolatban tette közzé a jogszabályt érintő megállapításait. A pékség ugyanis úgy kezdte meg működését a házban, hogy ahhoz nem kérték a lakók egyetértését, ez pedig a 2010-ben módosított törvény alapján jogszerű volt.

Székely László a panasz miatt a törvényt áttekintve azt állapította meg, hogy annak egyes pontjai nincsenek összhangban, nem biztosítják a lakók nyugalmát, ezért kért megoldást Navracsics Tibor minisztertől.

szekely_laszlo

Székely László

A közleményben emlékeztettek arra, hogy a törvényt három éve azért változtatták meg, hogy segítsék a vállalkozásokat az épületekben található, de külön tulajdonban álló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek használatában, illetve hasznosításában. A panasz szerint azonban a törvény szűkítette a társasházban élők jogait – fűzték hozzá.

Közölték, Székely László vizsgálata megállapította, hogy a korábbi társasházi törvény a jelenleginél sokkal nagyobb védelmet biztosított a lakások tulajdonosainak; így például megtilthatták a nem lakás céljára szolgáló helyiségekben tervezett tevékenységet, vagy ha hozzá is járultak, feltételeket szabhattak a lakhatás nyugalma érdekében.

A 2010-es törvénymódosítás óta viszont a közgyűlés csak olyan tevékenységekről nyilváníthat véleményt, amelyeknél nem életszerű, hogy a társasházak nem lakás céljára szolgáló helyiségeiben végezzék.

Az ombudsman ugyanakkor arra is rámutatott, hogy a vállalkozások segítése a módosított törvény és a polgári törvénykönyv szerint sem járhat a lakástulajdonnal rendelkező társtulajdonosok sérelmével. A tulajdonostársakat azonos jogok illetik meg és azonos kötelezettségek terhelik, függetlenül attól, hogy lakás vagy nem lakás céljára szolgáló tulajdonnal rendelkeznek – emlékeztet jelentésében az ombudsman.

Székely László szerint a jelenlegi szabályozás ebből a szempontból nem egyértelmű, nem koherens, ami a jogbiztonság követelményét sérti: túlságosan megengedő a lakástulajdonosok kárára, ezáltal könnyen kialakulhat olyan élethelyzet, ami ellehetetleníti a rendeltetésszerű lakhatást.

(Forrás: MTI)