Nincs alja a lejtőnek – Újabb pofon a lakáspiacon

2013-ban 7293 új lakás épült az országban, 31 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. A visszaesés valamennyi régióra jellemző, ugyanakkor a használatba vett lakások száma Budapesten 7 százalékkal emelkedett. A kiadott lakásépítési engedélyek száma 7536 volt, ami 29 százalékos csökkenést jelent a 2012. évi adatokhoz képest. Az újlakás-építésen belül egyre kisebb a természetes személyek által épített és saját használatra szánt lakások aránya – derül ki a KSH legfrissebb jelentéséből.

Irány lefelé!

A lakásépítésben 2008-ban bekövetkezett fordulat óta évről évre egyre kevesebb új lakás épül. 2013-ban már csak egyötöde az újonnan épült lakások száma a 2008. évinek és a megelőző, 2012. évhez viszonyítva is 30,9%-os a visszaesés mértéke. A vállalkozások lakásépítési tevékenysége már 2011-re nagymértékben visszaesett, ehhez képest a saját használatra építő háztartások beruházásai egészen 2013-ig mérsékeltebb ütemben csökkentek. 2013-ban a vállalkozások lakásberuházásainak visszaesése lelassult, ugyanakkor a magán-építtetők tevékenységében nagyarányú csökkenés következett be. Így 2013-ban már főképp a lakossági építtetők tevékenységének visszafogása okozta a lakásépítések további hanyatlását.

lakep_2013_q4_1-20140224

Vidék kontra Budapest

2013-ban alig volt olyan vidéki város (csupán Győr, Kecskemét, Sopron és Szeged), ahol az új lakások száma meghaladta a 200-at. Budapesten néhány nagyobb beruházás befejezésének eredményeként a lakásépítés növekedni kezdett, az év folyamán összesen 1770 lakást vettek használatba. A községekben, ahol az átlagosnál jóval nagyobb volt a lakásépítés visszaesése, 2013-ban mindössze 1270 új lakás épült, fele annyi, mint egy évvel korábban.

Az építési engedélyek 2013. évi száma a 2008. évi mennyiség ötödét sem éri el (17,2%), a 2012. évihez képest pedig 28,9%-kal alacsonyabb. Az új építési engedélyek kiadása szintén a községekben esett vissza a legnagyobb mértékben (40%-kal), de valamennyi településtípusban kevesebb új lakás építését tervezik, mint egy évvel korábban. 2013-ban 3%-kal több új építési engedélyt adtak ki, mint amennyi új lakást használatba vettek.

lakep_2013_q4_2-20140224

Ki épít itt?

Az építtetői kör összetétele az egy évvel korábbihoz képest megváltozott: a természetes személyek által épített lakások aránya 68-ról 57%-ra mérséklődött, a vállalkozások által épített lakások aránya pedig 31-ről 40%-ra emelkedett. Budapesten az összes lakás kétharmadát vállalkozók építtették. 2013-ban mindössze 55 lakás épült önkormányzati megbízásból.

Az építtetői kör átrendeződésével összhangban csökkent a saját használatra épített lakások aránya (64-ről 53%-ra), az értékesítésre szánt lakásoké pedig nőtt (33-ról 43%-ra). Bérbeadásra a lakások 2%-a épült, ugyanúgy, mint egy évvel korábban.

Jogi személyiségű gazdasági társaságok a kivitelezői a használatba vett lakások 60%-ának, az egyéni vállalkozások a lakások 30%-át építették (2012-ben 50, illetve 34%). Az új lakások 7%-a (egy évvel korábban 12%-a) lakossági kivitelezésben készült el.

lakep_2013_q4_3-20140224

Mekkora az akkora?

Az újonnan épült lakóépületek között 64-ről 57%-ra csökkent az új családi házak aránya, ugyanakkor a többszintes, többlakásos épületeké nagyobb lett (27 helyett 39%). A lakóparki lakások aránya 1%-os (egy évvel korábban 4%-os) volt.

2013-ban a használatba vett lakások átlagos alapterülete 101 nm volt, ez 6 nm-rel kevesebb, mint korábban. A 100 nm-nél nagyobb alapterületű lakások aránya 46-ról 41%-ra csökkent. Mindez az építtetői kör átrendeződésének következménye, ugyanis általában a nagyobb alapterületű, családi házas építkezések valósulnak meg lakossági beruházásban és ezek aránya csökkent 2013-ban.

Nyaralni volna jó

A vizsgált időszakban 1251 lakás szűnt meg, 43%-kal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. 276 üdülőépületben 314 üdülőegységet építettek, és 267 üdülőépületben 315 üdülőegységre adtak ki építési engedélyt. A használatba vett és engedélyezett üdülőegységek száma 41%-kal csökkent. Az új üdülők átlagos alapterülete 87 nm, a tavalyinál 5 nm-rel nagyobb.

Lakó, nem lakó

A kiadott új építési engedélyek alapján 4467 lakóépület és 5330 nem lakóépület építését tervezik. A lakóépületek esetében ez 27, a nem lakóépületeknél 13%-os visszaesést jelent. A nem lakóépületek közül 2%-kal nőtt az ipari épületekre kiadott engedélyek száma, ugyanakkor a mezőgazdasági épületekre kiadott engedélyek száma 6, a kereskedelmi épületekre kiadott engedélyeké 12%-kal csökkent.

Forrás: portfolio.hu