Közös tulajdoni hányad sorsa külön tulajdon megsemmisülése esetén – Társasházi kérdések – A Kúria elvi jelentőségű döntést hozott

A társasházi külön tulajdonban álló ingatlan megsemmisülésének ténye a közös tulajdoni hányadokban a törvény erejénél fogva nem eredményez változást – mondta ki a Kúria elvi jelentőségű ügyben hozott határozatában.

A társasházi külön tulajdonban álló ingatlan megsemmisülésének a megállapítása iránti perben a jogerős részítélet ellen előterjesztett felülvizsgálati kérelem folytán indított felülvizsgálati eljárásban a 2014. február 5-én megtartott tárgyaláson a Kúriának arról kellett döntenie, hogy részítélettel elbírálható-e az ingatlan megsemmisülésével kapcsolatos megállapítási kereset, és ezzel összefüggésben arra a kérdésre kellett választ adni, hogy ha a külön tulajdonban álló ingatlan megsemmisül, akkor annak volt tulajdonosa a közös tulajdoni hányadok tekintetében továbbra is tulajdonostársnak minősül-e.

Az ügyben hozott jogerős részítélet az elsőfokú bíróságnak a fenti elsődleges kereseti kérelmét elutasító részítéletét helybenhagyta.

kuria_1_oszlopos_breaking

A Kúria a jogerős részítéletet hatályon kívül helyezte és az elsőfokú bíróságot új eljárásra és új határozat hozatalára utasította.

Az ügyben a következőket fejtette ki:

A társasházi külön tulajdonban álló ingatlan megsemmisülése után az ahhoz tartozó közös tulajdoni hányad a volt tulajdonostársat továbbra is megilleti, a megsemmisülés ténye a közös tulajdoni hányadokban a törvény erejénél fogva nem eredményez változást.

Ha a többi tulajdonostárs a külön tulajdonban állt ingatlanhoz tartozó és azzal együtt nyilvántartott tulajdoni hányadot meg kívánja szerezni, akkor a bíróságtól kérniük kell a külön tulajdonban álló ingatlan megsemmisülése tényének a megállapítását, a közös tulajdon megváltás ellenében történő megszüntetését és az alapító okiratnak a kialakult természetbeni és tulajdoni viszonyoknak megfelelő módosítását.

Az adott esetben az egyes kereseti kérelmek csak egységesen bírálhatók el, részítélet meghozatalának nincs helye. A keresetlevélhez csatolni kell a megsemmisülés (lebontás) tényét igazoló hatósági bizonyítványt, változási vázrajzot, valamint a módosításokat tartalmazó alapító okirat tervezetét.

Pfv.I.20.756/2013.

Forrás: jogiforum.hu