A pénzügyi intézmények 2015. február 1-jei fordulónappal kötelesek elszámolni majd a tisztességtelenül felszámított árfolyamréssel és kamatokkal, költségekkel a deviza- és a devizaalapú hitelesek felé, s szintén e fordulónappal forintra átváltani a fennmaradó tartozást. Az elszámolás a forinthitelesek esetében 2015. június 30-i fordulónappal történik.

Hatályba lépett a fair bankokról és a forintosításról szóló törvény

Február 1-jétől hatályos a devizahitelek forintosítása, az átváltási árfolyamot a jogszabály a svájci frank esetében 256,47, az eurónál 308,97 forintos, a japán jennél pedig 2,163 forinton határozta meg. Szintén vasárnap lépett hatályba a fair bankokról szóló törvény, amely szigorúbb feltételekhez köti az egyoldalú kamat-, költség- és díjemeléseket – olvassa el az mno.hu cikkét!

Az elszámolási értesítők kiküldését hátráltathatják a folyamatban lévő banki elszámolási perek. Ha az adott intézmény által indított per devizaalapú kölcsönök esetében március 1-jéig, illetve a devizában törlesztettek és a forinthitelek esetében augusztus 1-jéig nem zárul le, akkor az elszámolás megküldésének határideje az érintett fogyasztói körnek a per befejezésétől számított hatvanadik nap.

Visszajár a pénz

A fogyasztók az elszámolás során visszakapják a futamidő alatt tőlük tisztességtelenül elvont kamatokat, költségeket, illetve a devizaalapú hitelesek a tisztességtelen árfolyamrés összegét. A pénzügyi intézmények kiszámítják és egy levélben érkező elszámolási-forintosítási értesítőben közlik a levonás nyomán fennmaradó kölcsöntartozás és a jövőben fizetendő törlesztőrészletek összegét is. Ezzel együtt a devizaalapú és a ténylegesen devizában törlesztett kölcsönöket átváltják forintra.

Az elszámolás alapján visszajáró összegeket az elszámolás megküldésétől számított 15 munkanapon belül kell a pénzügyi intézménynek jóváírnia, vagy – a már megszűnt fogyasztói szerződéseknél – átutalnia, kifizetnie.
Az új, kedvezőbb törlesztőrészletek fizetése első alkalommal az elszámolás megküldésére nyitva álló határidő utolsó napját követő hónapban történik. Az elszámolás során a februári fordulónaptól az elszámolási értesítésig tartó esetleges túlfizetést is jóváírják.

Az MNB felhívja a figyelmet arra is, hogy a pénzügyi intézmények az értesítőket az általuk ismert utolsó postacímre küldik meg tértivevényes küldeményként. Az esetleges címváltozást a fogyasztóknak célszerű mielőbb bejelenteni az intézménynél.

Forrás: mno.hu