Banki elszámolás – Az ügyfelek teendője most az, hogy ellenőrizzék az adatokat

A pénzügyi intézmények már postára adták az elszámoló leveleket devizahiteles ügyfeleik közel felének, azoknak, akik már meg is kapták, legfontosabb teendőjük, hogy ellenőrizzék az elszámolás adatait, és túlfizetés esetén – ha az elszámoló banknál nincs számlájuk – tájékoztassák a pénzintézetet arról, milyen formában szeretnének hozzájutni az őket megillető összeghez.

A tájékoztató leveleket a jogszabály szerint április 30-ig postára kell adniuk a pénzügyi intézményeknek. Ha a szerződésekkel kapcsolatos polgári perek március 1. után fejeződnek be, az elszámolás megküldésének határideje a per befejezését követő 60. nap. A Magyar Posta pénteki tájékoztatása szerint az előre jelzett 2 millió küldeményből április 24-ig 870 ezret adtak fel.

A levél az elszámolással kapcsolatban a tisztességtelenül felszámított összeg mértékén kívül arról tájékoztat, hogy mennyi volt a futamidő egyes éveiben az adott devizanemben a pénzügyi intézmény által előírt törlesztőrészlet valamint a tényleges befizetés, továbbá a lejárt valamint nem esedékes tőketartozás az egyes időszakok végén. Ismerteti a szerződés megszűnésének időpontjában alkalmazott tisztességes kamat mértékét is, továbbá tájékoztatja az ügyfeleket a további lépésekről, a jogorvoslati lehetőségekről.

A levél alapján ellenőrizni lehet, hogy az ismertetett adatok megegyeznek-e a pénzügyi intézmény által évente kiküldött egyenlegértesítőkkel. Ha valaki ennek alapján nem tudja eldönteni, hogy egyetért-e az elszámolással, kérheti, hogy bocsássák rendelkezésére az elszámolás teljes levezetését. Ehhez sok esetben az adott pénzügyi intézmény honlapján hozzá lehet férni, a levél ekkor az ehhez szükséges egyedi kódot is tartalmazza.

A részletes elszámolás havi bontásban tartalmazza többek között az előírt törlesztőrészletet, annak tőke-, kamat- és kezelési költség tartalmát az adott devizában és forintban, a még esedékessé nem vált tőketartozást, a devizában nyilvántartott hátralék, illetve túlfizetés összegét, a havi törlesztésnél alkalmazott árfolyamot, az adott hónapban ténylegesen, illetve az átszámítás során alkalmazott éves ügyleti kamatlábat.

Akinek a szerződése már megszűnt, és követelése keletkezett, a pénzügyi szolgáltató kifizeti  neki. Akinek élő szerződése van és nincs lejárt tartozása, annál a követelést előtörlesztésként kell jóváírni, vagyis fennálló tőketartozása a követelés összegével csökkenni fog. Ha a követelés összege meghaladja a tőketartozást, a különbséget szintén kifizetik. Lejárt tartozás esetén elsőként a lejárt tartozásra írják jóvá az elszámolásból eredő összeget, ezután a fennmaradó követelést elsősorban a költségre, azután a kamatra kell elszámolni. Ha az egyéb tartozások után még marad követelés, a fenmaradó tőketartozást kell csökkenteni.

Ha az ügyfélnek van bankszámlája az elszámolásra kötelezett pénzügyi szolgáltatónál, a neki járó összeget azon a számlán kell jóváírni, ha azonban nincs, a szolgáltatónál nyilatkoznia kell arról, hogy melyik bankszámlára kéri a pénzt, esetleg készpénzben akarja-e felvenni.

Az elszámolás nyomán visszajáró összeget a pénzügyi intézményeknek legkésőbb az értesítő megküldése után 15 napon belül jóvá kell írniuk az ügyfél számláján (csökkentve ezzel tartozásait), a már megszűnt fogyasztói szerződések esetében pedig – amennyiben ismert a számlaszám – átutalniuk.

Amennyiben valaki nem ért egyet a pénzügyi szolgáltató által küldött elszámolással, az elszámolás átvételétől számított 30 napon belül tehet panaszt írásban, annál a szolgáltatónál, akitől az elszámolást kapta. A határidő betartása fontos, mert letelte után már nincs lehetőség panaszt tenni.

Ha valaki – például kórházi ápolás miatt – akadályoztatva volt, annak az akadály megszűnésétől számított 30 napon belül, illetve a jogszabályi feltételek fennállása esetén legkésőbb az elszámolás kézbesítésétől számított 120 napon belül kell panaszát eljuttatnia a pénzügyi szolgáltatóhoz. Az akadályoztatás tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.

A pénzügyi intézmény 60 napon belül köteles megválaszolni a panaszt; elutasítás esetén – ha az ügyfél továbbra is fenntartja az abban foglaltakat – a Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) eljárását lehet kezdeményezni.

Forrás: mti.hu