Szolgáltatások

Szolgáltatásaink társasházaknak

Adminisztrációs és könyvelési feladatatok
 • Teljes körű képviselet, ügyintézés jogi háttérrel, (közgyűlésen, szolgáltatók, és hatóságok előtt) gyors, pontos tájékoztatás, a tulajdonosi kör érdekeinek védése
 • A Társasház iratainak átvétele, könyvelésének felülvizsgálata, folyamatos kezelése, őrzése;
 • Könyvelés (visszamenőleg is), hátralék-kezelés, tartozás-felszámolás, problémamegoldás, biztosítások tisztázása, optimális szolgáltatások kiválasztásának előkészítése
 • Közgyűlések előkészítése, levezetése (lehetőség szerint projektor használatával), határozatok végrehajtása, adminisztrációs feladatok (levelezés, határozatok, csekkek, kiértesítők, közgyűlési meghívók, jegyzőkönyvek megküldése stb.) folyamatos ellátása, határidős írásos ügyintézés végzése;
 • A feladatok – a közgyűlési határozatnak – megfelelő minőségben és határidőben történő végrehajtása;
 • Társasház bankszámlájának vezetése számlavezető banknál, pénzügyi helyzet ellenőrzése, pénzügyi egyenleg nyilvántartása (online);
 • Tulajdonosok befizetéseinek online (személyesen követhető, lekérdezhető), és papíralapú nyilvántartása, egyéni elszámolásának, illetve az Éves elszámolás (egyéni összesített) elkészítése, adatbázis folyamatos feltöltése, frissítése;
 • Társasház pénzügyi mozgásainak napi lekönyvelése;
 • Kompenzációk és támogatások érvényesítése a tulajdonos egyéni folyószámláján;
 • Víz-csatorna, szemétszállítási díj, elektromos díj illetve egyéb átalánydíjak folyamatos kiegyenlítése;
 • Tulajdonosok változásának naprakészen követése;
 • Háztakarító, házfelügyelő, karbantartók, fűtő folyamatos ellenőrzése, alkalmazottak felett munkáltatói jogok gyakorlása, vállalkozási szerződések megkötése (Számvizsgáló Bizottsággal egyeztetve) és az elvégzett munkák folyamatos ellenőrzése.
Műszaki háttérbe tartozó feladatok
 • Az észlelt és a tulajdonostársak által bejelentett hibák megszüntetésének legkésőbb 24 órán belüli megkezdése, a lehető legrövidebb időn belül megoldása, az elkészült munkák átvétele;
 • A társasház tulajdonosai által, illetve az SZMSZ-ben meghatározott értékhatártól függően munkák megrendelése, pályázatok bekérése, s azok közül a közgyűlésen a legmegfelelőbb árajánlat kiválasztása;
 • A szakmunka végrehajtásának ellenőrzésének megszervezése, Nagyobb munkálatok (igény szerint Tulajdonosokkal együtt történő) ellenőrzése, átvétele;
 • Eszközleltár (készítése) vezetése, tárgyi eszközpark megőrzése, fejlesztése, erőforrásokkal a közgyűlés felhatalmazása szerinti gazdálkodás;
 • A Társasház állagának folyamatos figyelemmel kisérése, ellenőrzése;
 • Adatokat szolgáltat a vizsgálatokhoz, biztosítja az eljárások helyi körülményeit.
Gazdálkodás és menedzsment feladatok
 • Üzemeltetés (fűtés, víz-csatorna, gáz, elektromos hálózat, takarítás, kertgondozás)
 • Igény, és szükség szerint korszerűsítések, megtervezése, előkészítése, lebonyolítása (kőműves-, és tetőszerkezeti munkálatok, szigetelés) A Társasház átvilágítását követően kezelési terv (felújítási és karbantartás) készítése (közös tulajdonban lévő területek hasznosításának kidolgozása, megszervezése.);
 • Megbízási és szolgáltatási szerződésekben való eljárás, értékesítési szerződéseket előkészítése;
 • Tűz-, baleset-, érintés- és környezetvédelmi feladatok kezdeményezése;
 • Intézkedés az azonnali beavatkozás szükségességénél;
 • A számviteli szabályoknak megfelelő beszámoló, illetve elszámolás elkészítése, éves költségvetés előkészítése (a közgyűlést megelőzően a Társasház Számvizsgáló Bizottságával egyeztetve, a Társasházi törvényeknek megfelelően);
 • Ajánlatok bekérése, javaslatok készítése, szerződések előkészítése, megkötése, szerződéses feladatok végrehajtásának gondozása;
 • Pályázatok felkutatása, figyelése, pályázatírás (állami, önkormányzati, banki, biztosítói, alapítványi forrásokból).
Jogi feladatok
 • A tulajdonosi befizetések és hátralékok havonkénti ellenőrzése, a hátralékosok felszólítása, megállapodás, közgyűlési határozat, illetve SZMSZ szerint;
 • Fizetési felszólítások, fizetési meghagyások és jelzálog bejegyzések ügyintézése;
 • Házirend, SZMSZ, tűzvédelmi szabályzat kidolgozása, frissítése. Alapító okirat, közgyűlési határozatok jogi megfelelősségének biztosítása;
 • Jogi lépések, birtokháborítási, birtokvédelmi, és szabálysértési eljárások kezdeményezése.
Kapcsolattartás
 • Állandó telefonos elérhetőség biztosítása (hétvégén és ünnepnapokon is);
 • Havi (igény szerinti) közös képviseleti fogadóóra tartása nappali, vagy esti órákban, figyelembe véve a munkavállaló tulajdonostársak kéréseit;
 • Kapcsolattartás az ingatlanhasználókkal, a döntéshozókkal, és információ átadás a döntéshozók részére;
 • Panaszügyekben eljárás, visszajelzés;
 • Állandó együttműködés a Számvizsgáló Bizottsággal;
 • Naprakész információs rendszer működtetése;
 • Kapcsolattartás a szakhatóságokkal, helyi szakvállalkozókkal.

Szolgáltatásaink tulajdonosoknak – magánszemélyek, cégek részére

 • Folyamatos tanácsadás, felvilágosítás a társasház ügyeivel kapcsolatban, online ügyintézés, tájékoztatás, internetes nyomon követés
 • Ingatlan adás-vételi-, bérleti-, öröklési-, hagyatéki szerződések elkészítése, véleményezése, megtámadása), irodánkban, vagy a tulajdonos által megjelölt helyen.
 • Üzletviteli tanácsadás, adóbevallás elkészítése, könyvelés, (a társasházakban működő cégeknek is)