Jogszabályok

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

A helyi önkormámyzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12_2001. (I. 31.) Korm. rendelet

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény

A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146_1993. (X. 26.) Korm. rendelet

A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény

A számvitelrő szóló 2000. évi C. törvény

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

Az Általános Forgalmi Adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény

Az egyes szabálysértésekről szóló 218_1999. (XII. 28.) Korm. rendelet

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109_1999. (XII. 29.) FVM rendelet

217/2009. (X. 2.) Korm. rendelet az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről

23/2013. (VI. 28.) NGM rendelet a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

2004. évi CXL. törvény – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól